Klachtenprocedure

.

Klachtenprocedure Nails by Ramona

Nails by Ramona stelt haar relatie met klanten voorop. ik werk dagelijks aan het optimaliseren van de kwaliteit van mijn producten en dienstverlening. Helaas, daar waar mensen werken, worden fouten gemaakt. Indien u als klant ontevreden bent over een product of dienst, verzoek ik u vriendelijk doch dringend dit aan mij kenbaar te maken. Uw klacht, opmerking of misschien wel juist opbouwende kritiek, neem ik zeer serieus en waar nodig zoek ik samen met u naar een passende oplossing.

Telefonisch of e-mail

In de praktijk blijkt dat de meeste klachten en opmerkingen telefonisch, per e-mail of tijdens een goed gesprek kunnen worden opgelost. Hierdoor verzoek ik u vriendelijk eerst telefonisch contact op te nemen voor overleg of het maken van een afspraak. 

Formele klachtenprocedure

Is uw probleem niet opgelost na een (telefonisch) gesprek, of leent de klacht zich niet voor een gesprek, dan kunt u de klacht schriftelijk indienen. Dit kan via het bijgevoegde klachtenformulier. Dit klachtenformulier dient dan per e-mail of per post aan mij te worden toegezonden. De email- en adresgegevens staan op het formulier vermeld. 

Verloop schriftelijke procedure

Zodra het klachtenformulier door mij is ontvangen, zal ik de klacht beoordelen. Binnen 14 dagen zal ik inhoudelijk reageren op uw klacht. Mocht dit onverhoopt niet lukken om binnen deze termijn inhoudelijk te reageren, zal ik u dit schriftelijk laten weten en u een termijn noemen waarin dit wel het geval is. Doelstelling is om uw klacht in ieder geval binnen 4 weken op te lossen. Mocht dit onverhoopt uitlopen, zal ik uiteraard tijdig contact met u opnemen en u op de hoogte houden van de verdere gang van zaken en procedure. Uiteraard ontvangt u na afhandeling van de klacht een bevestiging van de uitkomst van de procedure.

Tot slot

Als u niet tevreden bent, waardeer ik het zeer dat u uw klacht uit, immers u geeft mij een tweede kans! ik garandeer u dat ik alle gegronde klachten meenemen in een kwaliteitsevaluatie van de organisatie en mijn best zal doen om maatregelen te nemen om herhaling van de klacht te voorkomen. Elke klacht wordt afzonderlijk en 100% vertrouwelijk afgehandeld.

Scroll naar boven